Ziyaretçi Defteri


Mesaj Gönder

 1. MEHMET BİLDİRİCİ 01-11-2018

  MUĞLA YATAĞAN STARATONIKEIA ANTİK KENTİ VE DİNİ MERKEZLERİ
  LAGINA VE PANAMARA II
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Stratonikeia ve dini merkezi Lagina hakkında bilgi be belgeler tapınak kalıntıları olduğu halde Panamara hakkında bilinenler çok azdır.
  Karia’da geniş araştırma yapan George Bean’ın “Eski Çağda Menderes’in Ötesi” isimli kitaptaki bilgiler şöyledir.
  Panamara’da olan Zeus Panamaros tapınağıdır. Tapınak 1886 yılında Fransız araştırmacılar tarafından (Cousin) farkına varılmıştır. Panamaros Anadolu kökenli bir kelime olduğu kabul edilmektedir. Kuruluşu hakkında bilgiler net değildir. Tapınağın tarihi kent kuruluşuna kadar gitmektedir. Burada ilginç bir rastlantıya değineceğim. Benim yaşadığım Akyaka’nın içinde yer aldığı antik İDİMA kenti bu Fransız grup tarafından yazıtlara dayalı olarak ortaya konulmuştur.
  Tapınak Stratonikeia’nın güney doğusunda yaklaşık 11,3 km uzaklıktadır. Üç dört saatte yürünebilir. Yer yer taş döşeme yollara rastlamak mümkündür.
  Maalesef ben bu yolda yürümedim. Yaşım icabı bundan sonra da mümkün değildir. Ama bu topraklara, arkeolojiye ve tarihe meraklılar bunu gerçekleştirmelidir.
  Yatağan ilçesinin bir mahallesi olan Bağyaka’nın hemen 3 km yakınında bir alan Kutsal Zeus Panamaros tapınak yeridir. Bu kutsal alan tepede olup Muğla Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü tarafından birinci derece Arkeolojik alan olarak 1999 yılında koruma altına alınmıştır. Burada 750 m kotlu Asar Tepesi ve 754 kotlu Mıhlıkkırığı tepesi yer alır. Durum ekli haritada görülebilir
  Panamara’da baş tanrı Zeus ve karısı Hera için tapınak kalıntıları yer almaktadır.
  Panamara’da yapılan festivaller Lagina’ya göre daha seyrek oluyordu. En büyüğü yılda bir kere yapılan ve on gün süren festivalde Zeus’un heykeli Stratonikeia’ya götürülüyor törenler orada yapılıyordu. Karısı Hera adına yapılan Heraia festivali Panamara’da yapılıyor sadece kadınlar katılıyordu.
  Son olarak dört yılda bir yapılan ve sadece erkeklerin katıldığı festival KOMBRIA Panamara’daki kutsal alanda yapılıyordu. Bu kutsal törenler de genç erkeklerin saçları kesiliyordu, bu çok özel bu dini törenlere ait daha detaylı yazı bundan sonra yayınlanacaktır.
  Kombria festivallerini yapıldığı kutsal alan, Kaliorga ise bu civarda bir yerleşim yeri olarak kayıtlarda geçmektedir. Kayıtlarda Staratonikeia kentinin kuruluşundan önce M.Ö 4 yüzyılda varlığından sözü edilmektedir.
  Panamara yakınlarında en yakın yerleşim Bağyaka’dır. Ne kadar eski olduğu bilinmez, sonradan buraya yerleşen şimdiki sakinler kalıntılar üzerinde yurt kurmuş olabilir.
  Belki de Kaliorga antik yerleşim yeri üzerine sonradan Bağyaka bir diğer adıyla Baykuşlar köyü tünemiş olabilir. Kim bilir?
  Kayıtlarda çeşitli yazıtların bulunduğu söylense de ben bunlara rast gelemedim.
  Aşağıya Bağyaka’nın hemen yakınında 1. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma alınmış Panamara alanı (nokta nokta ile çevrilmiş) ve internetten Panamara’da bulunan bir mezar fotoğrafı eklenmiştir.
  (Muğla Devrim 02.10.2018 yayınlandı)

 2. MEHMET BİLDİRİCİ 01-11-2018

  MUĞLA YATAĞAN ANTİK STARATONIKEIA ANTİK KENTİ VE DİNİ MERKEZLERİ
  LAGINA VE PANAMARA I
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Muğla turizmin gelişmesi ile gerilerden en öne çıkan illerden biridir. Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşen Kurban Bayramı’nı tatil olarak görenler tarafından dolup dolup taşmıştır. Ne derece doğrudur bilemem gazete haberlerinde bayram dolayısıyla 10 milyon insan Muğla ve çevresine yaklaşık bir milyon insan Akyaka’ya gelmiştir.
  Muğla çevresi antik kent ve kalıntılarla doludur. Her türlü kültürel antik alt yapılar da buna olanak sağlamaktadır.
  Bunların en başında Muğla’ya çok yakın olan Stratonikeia antik kenti gelmektedir. Yakın zamanda burada gerçekleşen İdil Biret konseri ve Sttratokeia antik tiyatrosunun müzikseverlerle doluşu pek çok şey anlatmaktadır.
  Ben bu yazımda antik kentin kuruluşu ve çok önemli iki dini merkezi Lagina ve Panamara hakkında bir özet sunacağım.
  Bu özetlerde bu yörelerde geniş araştırma yapmış olan George Bean’ın “Eski Çağda Menderes’in Ötesi” isimli kitaptaki bilgiler esas alınmıştır.

  Büyük İskender’in ölümünün ardından kurulan Suriye Krallığı döneminde Kral Seleukos I tarafından M.Ö 281 yılında kurulduğu kabul edilebilir. Aynı bölgede yapılan kazılarda daha önceden yerleşim izleri bulunmuştur. Ama kent kesin olarak Helen-Makedon kuruluşudur. Kent yapılan kazılarla gün gün eşsiz eserler aydınlığa çıkarılmaktadır.
  Kentin ismi ilginç bir aşk ilişkisine bağlanır. Kral Seleukos I oğlu Antiokhus’u çok sevmektedir. Oğul sararıp solmaktadır. Üvey annesine âşıktır, kral bunu öğrenince eşi Stratonike’yi M.Ö 294 tarihinde oğluna veriverir.
  Stratonikeia kenti onun onuruna kurulur. Bir aşk kenti olarak anılır. Krallığın başkenti Hatay ilindedir. Adına kent kurulan Stratonike burada yaşamış mıdır bilinmez.
  Stratonice Makedonya Kralı Demetrius ile Phila’nın kızıdır. Doğumu yaklaşık M.Ö. 317 yılıdır. Yaklaşık M.Ö 300 yılında Kral Seleucos ile evlenir. 17 yaşında genç ve güzel bir kızdır. Yaklaşık 6 yıl evli kalır. Krala Phila adında bir kız dünyaya getirir. Kralın oğlu Antiochus ile evlendirildikten sonra oğul krala da 6 çocuk doğurur.
  Stratonikeia kentinin iki önemli dini merkezi tapınma alanı vardır. Lagina ve Panarama
  LAGINA &TANRIÇA HEKATE
  Stratonikeia yaklaşık 10 km’lik bir kutsal yol ile Lagina Tapınak alanına bağlıdır. Burada tanrıça Hekate adına dikilmiş çok az görülür anıtsal bir tapınak yer alır.
  Tanrıça HEKATE hakkında Mitoloji de bilinenler ve inanılanlar şöyledir.
  Hekate Anadolu kökenli bir tanrıça olduğu kabul edilmektedir. Yunan Olimpos tanrıları arasında pek görünmez.
  Ölümün ve yeraltı dünyasının (Hades) anahtarları ondadır. Kötü rüyaların göndericisi olduğu gibi, koruyucu da Hekate’dir.
  Tanrıçaya çoğunlukla köpekler eşlik eder, Ayrıca köpeklerin ona kurban olarak sunuldukları bilinir.
  Aynı zamanda Ay Tanrıçası olarak da bilinir geceleri ana yollarda ve yol ayrımlarında gezerdi. Ayın son evresinde olduğu karanlık gecelerde çörek, balık, yumurta ve peynir sunularak tapınılırdı.
  Hekate kültü Anadolu ve Yunanistan’da pek çok yerde görülür. Ancak adına dikilmiş en büyük ve en görkemli tapınak Lagina’dadır.
  BU MUĞLA İÇİN ELE GEÇMEZ BİR FIRSATTIR., Athena, Artemis, Afrodit adına dikilmiş sayısız tapınak olmasına karşı, Muğla’da, Karia en muhteşem tapınak Hekate tapınağıdır.
  LAGİNA’DAKİ HEKATE KÜLTÜ NE KADAR ESKİ?
  Hekate rahiplerinden bahseden en eski yazılı belgeler Rodos’ta bulunmuş olup M.Ö 189-167 arasına denk düşer. Hekate hakkında belgeler M.Ö 125 yılından İlk Roma İmparatoru Augustos (M.Ö 27-M.S 14) gününe kadar tarihlenir.
  Burada çok önemli bir gerçek ortaya çıkmaktadır. Lagina’daki Hekate Tapınağı Stratonikeia kentin kuruluşunda çok daha sonraları olduğudur.
  M.Ö 81 yılından itibaren Hekatesia-Romaia her dört bir ihtişamlı törenlerle kutlanıyordu. Ayrıra Hekatesia törenleri her yıl kutlanmaya devam ediyordu. Bunun yanında yılda bir yapılan ve oyunlar eşliğinde ANAHTAR TAŞIMA FESTİVALİ ÇOK ÇOK ÖNEMLİYDİ.
  Tapınağın anahtarı bir alay halinde yürünerek Stratonikeia’dan Lagina’ya götürülüyor ve aynı törenlerle geri götürülüyordu.
  BU GELENEKLER TÖREN OLARAK DEVAM ETMELİDİR.
  Bu tapınma ve törenler Hıristiyanlığın yayılışı ile ortadan kalkmıştır. Ona inananlar kalmamıştır. Son zamanda öğrendiğime göre bu tapınmaları devam etmek isteyen sayıları yüzlerce ifade edilen küçük topluluklar oluşmaktadır. Ayrıca bu yaşanmış bir kültürdür, devam etmeli ve ettirilmelidir. Bu sayede geçmişte büyük uygarlık kuran bu insanların yaşayışı zorunlu ortaya çıkarılır ve bugün nerelere geldiğimiz görülebilir.
  KAZI ÇALIŞMALARI
  Lagina antik tapınak alanında 1892 -1893 yıllarında Osman Hamdi Bey tarafından kazı çalışmaları başlamıştır. İlk çıkanlar eserler İstanbul Arkeoloji Müzesine taşınmıştır. Bugün kazı çalışmaları devam etmektedir.
  Tapınak alanına sonradan Lagina adı verilmiş bu halk dilinde Leyne’ye dönüşmüş olup bu gün ismi Turgut’tur. Kazılarda pek çok yazıt ele geçmiş olup bu metinlerde ismi kutsal HIERAKOME olarak geçmektedir.
  Bu yazıtlar okunup yayınlanmalı hepsi Türkçeye çevrilmelidir.
  Muğla için olağanüstü öneme sahip Lagina’daki Hekate Tapınağının yeniden tasarlanmış 1/100 ölçekli giriş cephesi buraya konulmuştur. (1/100 ölçekli, çizim Z. Gider) Giriş kolon yükseklikleri yaklaşık 8 m
  Dikkatli bakıldığında eserin ne kadar muhteşem olduğu fark edilecektir.
  (Muğla Devrim 27.09.2018 yayınlandı

 3. MEHMET BİLDİRİCİ 01-11-2018

  SEDİR ADASINDA ALTIN SARISI KUMLAR MISIRDAN MISIR KRALİÇESİ KLEOPATRA TARAFINDAN GETİRİLMEMİŞ
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Devrim Gazetesi’nin 18.08.2018 tarihli yazısında Sedir Adası’nda koruma altında olan kumlar hakkında bir haber yazısı yayınlandı benim de ilgimi ve dikkatimi çekti.
  Haber yazı Muğla Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlkay Kuşçu’nun bir bilimsel incelesiydi. Sedir “Adası kumlarının bir efsane olarak Mısır’dan 60 gemi ile getirildi ve Kraliçe Kleopatra sevgilisi Antonius ile deniz banyosu yaptığı yalandı” şeklindeydi.
  Çalışma kapsamında Sedir Adası’ndan ve Kleopatra’nın sarayının olduğu Mısır’da İskenderiye plajından alınan kumlar bilimsel olarak inceleniyor ve sonuçta bu efsanenin yalan, gerçek olmadığı vurgulanıyordu.
  Adı üzerinde efsaneler (mitolojiler) her zaman gerçek olmaz, ama kültürel hazinelerdir. Kültürümüzü oluşturur. Yazıda jeoloji açısından bilimsel gerçekler net olarak açıklanmıştır.
  Gerçekten Kraliçe Kleopatra, (M.Ö 69-30) kadınlığını da kullanan, tarihin en akıllı en ihtiraslı kadın devlet başkanlarından biridir. Ancak büyük hırslar ve arzular Büyük İskender (M.Ö. 356-323) ve Julius Sezar (Caesar) (M.Ö.100-44) gibi onları başarıdan başarıya taşımıştı. Büyük ihtiraslar Roma’ya karşı büyük savaş veren Kartacalı Hannibal (M.Ö 247-182) ve Pontus Kralı Mithridates VI (Ölümü M.Ö 63), ve Mısır Kraliçesi Kleopatra’ya devletlerini, hayatlarını, her şeylerini kaybettirmiştir.

  Devrim Gazetesinde 2016 yılında (25.05.2016 ve 28.05 günleri) Kraliçe Kleopatra ile ilgili yazım çıkmıştı. Bunlara ulaşmak için;
  www.mehmetbildirici.com Web 2015 Türkçe sayfa 3 (27) girilmelidir.
  Tanrıça Athena, Tanrıça Hecate mitolojik varlıklardır. Onlar onlara inananların kafasında yaşarlar. Büyük İskender, Kleopatra mitolojik kişiler olmayıp tarihi kişilerdir, ama halk gözünde tanrılaştırılmışlardır.
  Kleopatra hareketleri, davranışları, olağanüstü hareketleri ile halk onda tanrısal bir güç olduğuna inanmıştır.
  Yazımda Kraliçenin M.Ö 41 yılında Tarsus’a gelişi şöyle anlatılmaktadır.
  “Kleopatra’nın Antonius ile görüşmek için geldiği geminin yelkenleri erguvani, kürekleri gümüş, baş tarafı altın kaplamalıydı. Cleopatra bir deniz tanrıçası gibi gemiye bindiğinde flütler çalınıyor. Kleopatra “Aşk Tanrıçası” gibi giyiniyordu. Nimfler gibi giyinmiş çok genç ve güzel kadınlar geminin dümenini iple idare ediyor. Gemide yakılan kokular Kleopatra çevresindeki havayı şehvetli bir ortama sokuyor, Tarsus halkı bu manzarayı görmek için akın akın sahile doluşuyordu.”
  Tarsus’ta Kleopatra’nın karşılandığı kapının ismi bugün Cleopatra kapısı ya da halk söylenişi ile KANCIK Kapıdır. Bu kapı bu gün denizden çok çok içeridedir. Tarsus’un güneyinde Regma isimli sığ bir deniz vardı, buradan bir kanalla Tarsus’a gemi ile gidilebiliyordu.
  Bir süre birlikte Tarsus’ta kaldıktan sonra Antonius ile Kleopatra M.Ö. 41 yılında denizden Tarsus’tan Efes’e kadar görkemli bir seyahat ettiler, Gezi yapan yabancı bir hükümdar, Mısır kraliçesiydi. Nerelere uğradılar bilinmiyor, Örneğin Sedir Adası’na uğrandı mı? Mısır’dan kum getirildi mi? Göcek’teki Kleoptra deniz hamamı onun için mi yapıldı?
  Benim görüşüme göre Anadolu insanın hafızasında bu gezi çok geniş bir iz bırakmış, tanrıça gibi kabul edilmiş efsaneleşmiştir. Pek çok yerde onun yaşadığına inanılmıştır. Hakkında çok şey anlatılmıştır. Pek çok güzelliklere ona mal edilmiştir.
  Tarihi gerçekler ise şöyledir.
  Kendisinden küçük kız kardeşi Arsinoe IV (M.Ö 65-41) Kleopatra’ya daha önce isyan etmiş, Roma’nın Mısır’a gelişine karşı olmuş ama kaybeden taraf olmuştur. Sonuçta Roma’ya götürülmüş ve oradan Efes’te bir tapınağa kapatılmıştır. Ama orada da boş durmamış ablası Cleopatra aleyhine girişimlerde bulunmuştur..
  Efes’e geliş sebebi budur. Antonius kız kardeşi Arsinoe’yi onun gözü önünde idam ettirmiştir. Arsinoe ‘de Mısır Krallığının varisidir. Efes’e gömülmüştür.
  Cleopatra M.Ö. 37 yılında Antonius ile evlenmiş ona da çocuklar doğurmuştur. M.Ö 30 yılında ilk Roma İmparatoru olacak Augustus ile yapılan savaşı kaybetmiş kendisini bir yılana sokturarak intihar etmiştir….
  Tarihi bir antik kent olan Sedir (Cedrea) kalıntılar, antik tiyatro vardır. Hadi inandık, Kleopatra kumları İskenderiye’den getirdi, nerede kaldı? O öneme ait kraliçenin kalacağı saraylar nerede?
  Eşsiz güzellikteki Göcek adalarının birinde Kleopatra hamamı var. Hiçbir yazıt yok, alıca gözle inceledim. Kalıntıların daha sonraki dönemlerden kalma olduğu kanısındayım.
  Mitoloji ve efsaneler de değerlidir. Kültürdür, ama onları tarihi olaylarla eşdeğer görmemeliyiz.
  (Muğla Devrim 25.09.2018 yayınlandı)

 4. NİLGÜN AKMAN- ALANYA 05-10-2018

  Günaydın Hocam. Adım Nilgün Akman, Alanya'da yaşıyorum. Alanya HEP Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum.
  Tez konum; Tarihi Alanya Kalesi'nde su: Elde edilmesi ve kullanımı. Sizin yazılarınız bu konuda yolumu aydınlatıyor. Sizden ricam Alanya Kalesi ile ilgili bir çalışma yaptınız mı, eğer yapmışsanız nasıl ulaşabilirim bilgilendirirseniz sevinirim. Saygılar Alanya'dan selamlar.

  08.08.2018
  Sayın Nilgün Akman
  Mailini aldım. Çok teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Benim Alanya Kalesi ile bir çalışmam yok. Ama bildiğim kadarı ile Kale üzerinde muhtemelen yağmur suyu ile dolan bir Bizans sarnıcı var.
  Antalya konusunda geniş kapsamlı çalışan DSİ emeklisi arkadaşım Galip Büyükyıldırım’ın adresini veriyorum. Ondan çok yararlanacağınızı umuyorum.
  Mail adresi galipbm@hotmail.com
  Güzel bir konu iyi çalışmalar diliyorum.
  Mehmet Bildirici

 5. MUSTAFA GÜLCAN KARAMAN 05-10-2018

  MERHABA MEHMET BEY
  Ben Karaman İhsaniye Köyünden Mustafa Gülcan. 0545 970 33 26 Telefonum.
  Bizim köyün dedeli yaylasına yakın kolankaya mevkisinde eski çağlardan kalma deniz canlısı fosilleri var. Buz deniz canlısı fosillerinin incelenmesi araştırılması örneklerinin alınması ortaya çıkarılması lazımdır. Bu konuda bir araştırma yapılması lazım. Bu konuda eğer bir çalışma yapacaksanız benimle irtibata geçmenizi bekliyorum hocam
  ekteki görüntüler temsilidir. ama aynısı mevcuttur İhsaniye yaylasında.
  2 Ek

  Sevgili Mustafa Gülcan
  Karaman İhsaniye Köyü nerede?
  Ben ilk çağ tarihi ve teknik konularda( su kanalları, sarnıçlar vs)
  konularında araştırma yapan bir kişiyim. Çok çok ilginç bir konu ama
  ben bu konuda bilgi sahibi değilim.
  Sana iki kişinin adresini vereceğim
  Konya'da Cemil Evirgen 0 533 692 1110 evirgen.c@hotmail.com
  İkincisi Catherine Kuzucuoğlu
  Fransız ama Türkçe biliyor Yöreyi iyi tanıyor
  catherine.kuzucuoglu@lpg.cnrs.fr
  Gelişmelerden haberdar edersen sevinirim.
  Selamlar Başarılar

  25 Temmuz 2018 16:57 tarihinde Mustafa Gulcan

 6. Grant ROWLEY 05-10-2018

  Hi Mehmet,
  Yes I left Turkey in 2015 June and went to live in Batumi. I was there for three years. Then I went to Rustavi for three months. Now I live in a village in Gurjaani. There is a lot of history around me but I didn't have time to look because I am helping my English teacher friend to run her guest house and wine cellar. I am also doing lots of repairs and buildings.
  How are you? You look well.
  Grant Rowley- Gürcistan 22.07.2018

  Dear Grant
  22.07.2018
  Thank you very much for your, It is a big surprise to hear you again. There are in my file our mails in 2010 and 2011. Then you left Akyaka, I could not reach to you.
  Then I learned you and wife living in Gürcistan, your photos very interesting.
  Why not England ?
  I live at Akyaka all summer months, investigating the same thing. We were very good friend and discussing Akyaka, history
  I wish you and your family a very good living
  Your friend Mehmet Bildirici

 7. MEHMET BİLDİRİCİ 03-10-2018

  MUĞLA YATAĞAN ANTİK STARATONIKEIA ANTİK KENTİ VE DİNİ MERKEZLERİ
  LAGINA VE PANAMARA I
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Muğla turizmin gelişmesi ile gerilerden en öne çıkan illerden biridir. Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşen Kurban Bayramı’nı tatil olarak görenler tarafından dolup dolup taşmıştır. Ne derece doğrudur bilemem gazete haberlerinde bayram dolayısıyla 10 milyon insan Muğla ve çevresine yaklaşık bir milyon insan Akyaka’ya gelmiştir.
  Muğla çevresi antik kent ve kalıntılarla doludur. Her türlü kültürel antik alt yapılar da buna olanak sağlamaktadır.
  Bunların en başında Muğla’ya çok yakın olan Stratonikeia antik kenti gelmektedir. Yakın zamanda burada gerçekleşen İdil Biret konseri ve Sttratokeia antik tiyatrosunun müzikseverlerle doluşu pek çok şey anlatmaktadır.
  Ben bu yazımda antik kentin kuruluşu ve çok önemli iki dini merkezi Lagina ve Panamara hakkında bir özet sunacağım.
  Bu özetlerde bu yörelerde geniş araştırma yapmış olan George Bean’ın “Eski Çağda Menderes’in Ötesi” isimli kitaptaki bilgiler esas alınmıştır.

  Büyük İskender’in ölümünün ardından kurulan Suriye Krallığı döneminde Kral Seleukos I tarafından M.Ö 281 yılında kurulduğu kabul edilebilir. Aynı bölgede yapılan kazılarda daha önceden yerleşim izleri bulunmuştur. Ama kent kesin olarak Helen-Makedon kuruluşudur. Kent yapılan kazılarla gün gün eşsiz eserler aydınlığa çıkarılmaktadır.
  Kentin ismi ilginç bir aşk ilişkisine bağlanır. Kral Seleukos I oğlu Antiokhus’u çok sevmektedir. Oğul sararıp solmaktadır. Üvey annesine âşıktır, kral bunu öğrenince eşi Stratonike’yi M.Ö 294 tarihinde oğluna veriverir.
  Stratonikeia kenti onun onuruna kurulur. Bir aşk kenti olarak anılır. Krallığın başkenti Hatay ilindedir. Adına kent kurulan Stratonike burada yaşamış mıdır bilinmez.
  Stratonice Makedonya Kralı Demetrius ile Phila’nın kızıdır. Doğumu yaklaşık M.Ö. 317 yılıdır. Yaklaşık M.Ö 300 yılında Kral Seleucos ile evlenir. 17 yaşında genç ve güzel bir kızdır. Yaklaşık 6 yıl evli kalır. Krala Phila adında bir kız dünyaya getirir. Kralın oğlu Antiochus ile evlendirildikten sonra oğul krala da 6 çocuk doğurur.
  Stratonikeia kentinin iki önemli dini merkezi tapınma alanı vardır. Lagina ve Panarama
  LAGINA &TANRIÇA HEKATE
  Stratonikeia yaklaşık 10 km’lik bir kutsal yol ile Lagina Tapınak alanına bağlıdır. Burada tanrıça Hekate adına dikilmiş çok az görülür anıtsal bir tapınak yer alır.
  Tanrıça HEKATE hakkında Mitoloji de bilinenler ve inanılanlar şöyledir.
  Hekate Anadolu kökenli bir tanrıça olduğu kabul edilmektedir. Yunan Olimpos tanrıları arasında pek görünmez.
  Ölümün ve yeraltı dünyasının (Hades) anahtarları ondadır. Kötü rüyaların göndericisi olduğu gibi, koruyucu da Hekate’dir.
  Tanrıçaya çoğunlukla köpekler eşlik eder, Ayrıca köpeklerin ona kurban olarak sunuldukları bilinir.
  Aynı zamanda Ay Tanrıçası olarak da bilinir geceleri ana yollarda ve yol ayrımlarında gezerdi. Ayın son evresinde olduğu karanlık gecelerde çörek, balık, yumurta ve peynir sunularak tapınılırdı.
  Hekate kültü Anadolu ve Yunanistan’da pek çok yerde görülür. Ancak adına dikilmiş en büyük ve en görkemli tapınak Lagina’dadır.
  BU MUĞLA İÇİN ELE GEÇMEZ BİR FIRSATTIR., Athena, Artemis, Afrodit adına dikilmiş sayısız tapınak olmasına karşı, Muğla’da, Karia en muhteşem tapınak Hekate tapınağıdır.
  LAGİNA’DAKİ HEKATE KÜLTÜ NE KADAR ESKİ?
  Hekate rahiplerinden bahseden en eski yazılı belgeler Rodos’ta bulunmuş olup M.Ö 189-167 arasına denk düşer. Hekate hakkında belgeler M.Ö 125 yılından İlk Roma İmparatoru Augustos (M.Ö 27-M.S 14) gününe kadar tarihlenir.
  Burada çok önemli bir gerçek ortaya çıkmaktadır. Lagina’daki Hekate Tapınağı Stratonikeia kentin kuruluşunda çok daha sonraları olduğudur.
  M.Ö 81 yılından itibaren Hekatesia-Romaia her dört bir ihtişamlı törenlerle kutlanıyordu. Ayrıra Hekatesia törenleri her yıl kutlanmaya devam ediyordu. Bunun yanında yılda bir yapılan ve oyunlar eşliğinde ANAHTAR TAŞIMA FESTİVALİ ÇOK ÇOK ÖNEMLİYDİ.
  Tapınağın anahtarı bir alay halinde yürünerek Stratonikeia’dan Lagina’ya götürülüyor ve aynı törenlerle geri götürülüyordu.
  BU GELENEKLER TÖREN OLARAK DEVAM ETMELİDİR.
  Bu tapınma ve törenler Hıristiyanlığın yayılışı ile ortadan kalkmıştır. Ona inananlar kalmamıştır. Son zamanda öğrendiğime göre bu tapınmaları devam etmek isteyen sayıları yüzlerce ifade edilen küçük topluluklar oluşmaktadır. Ayrıca bu yaşanmış bir kültürdür, devam etmeli ve ettirilmelidir. Bu sayede geçmişte büyük uygarlık kuran bu insanların yaşayışı zorunlu ortaya çıkarılır ve bugün nerelere geldiğimiz görülebilir.
  KAZI ÇALIŞMALARI
  Lagina antik tapınak alanında 1892 -1893 yıllarında Osman Hamdi Bey tarafından kazı çalışmaları başlamıştır. İlk çıkanlar eserler İstanbul Arkeoloji Müzesine taşınmıştır. Bugün kazı çalışmaları devam etmektedir.
  Tapınak alanına sonradan Lagina adı verilmiş bu halk dilinde Leyne’ye dönüşmüş olup bu gün ismi Turgut’tur. Kazılarda pek çok yazıt ele geçmiş olup bu metinlerde ismi kutsal HIERAKOME olarak geçmektedir.
  Bu yazıtlar okunup yayınlanmalı hepsi Türkçeye çevrilmelidir.
  Muğla için olağanüstü öneme sahip Lagina’daki Hekate Tapınağının yeniden tasarlanmış 1/100 ölçekli giriş cephesi buraya konulmuştur. (1/100 ölçekli, çizim Z. Gider) Giriş kolon yükseklikleri yaklaşık 8 m
  Dikkatli bakıldığında eserin ne kadar muhteşem olduğu fark edilecektir.

  (Muğla Devrim 27.09.2018 yayınlandı)

 8. MEHMET BİLDİRİCİ 03-10-2018

  SEDİR ADASINDA ALTIN SARISI KUMLAR MISIRDAN MISIR KRALİÇESİ KLEOPATRA TARAFINDAN GETİRİLMEMİŞ
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Devrim Gazetesi’nin 18.08.2018 tarihli yazısında Sedir Adası’nda koruma altında olan kumlar hakkında bir haber yazısı yayınlandı benim de ilgimi ve dikkatimi çekti.
  Haber yazı Muğla Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlkay Kuşçu’nun bir bilimsel incelesiydi. Sedir “Adası kumlarının bir efsane olarak Mısır’dan 60 gemi ile getirildi ve Kraliçe Kleopatra sevgilisi Antonius ile deniz banyosu yaptığı yalandı” şeklindeydi.
  Çalışma kapsamında Sedir Adası’ndan ve Kleopatra’nın sarayının olduğu Mısır’da İskenderiye plajından alınan kumlar bilimsel olarak inceleniyor ve sonuçta bu efsanenin yalan, gerçek olmadığı vurgulanıyordu.
  Adı üzerinde efsaneler (mitolojiler) her zaman gerçek olmaz, ama kültürel hazinelerdir. Kültürümüzü oluşturur. Yazıda jeoloji açısından bilimsel gerçekler net olarak açıklanmıştır.
  Gerçekten Kraliçe Kleopatra, (M.Ö 69-30) kadınlığını da kullanan, tarihin en akıllı en ihtiraslı kadın devlet başkanlarından biridir. Ancak büyük hırslar ve arzular Büyük İskender (M.Ö. 356-323) ve Julius Sezar (Caesar) (M.Ö.100-44) gibi onları başarıdan başarıya taşımıştı. Büyük ihtiraslar Roma’ya karşı büyük savaş veren Kartacalı Hannibal (M.Ö 247-182) ve Pontus Kralı Mithridates VI (Ölümü M.Ö 63), ve Mısır Kraliçesi Kleopatra’ya devletlerini, hayatlarını, her şeylerini kaybettirmiştir.

  Devrim Gazetesinde 2016 yılında (25.05.2016 ve 28.05 günleri) Kraliçe Kleopatra ile ilgili yazım çıkmıştı. Bunlara ulaşmak için;
  www.mehmetbildirici.com Web 2015 Türkçe sayfa 3 (27) girilmelidir.
  Tanrıça Athena, Tanrıça Hecate mitolojik varlıklardır. Onlar onlara inananların kafasında yaşarlar. Büyük İskender, Kleopatra mitolojik kişiler olmayıp tarihi kişilerdir, ama halk gözünde tanrılaştırılmışlardır.
  Kleopatra hareketleri, davranışları, olağanüstü hareketleri ile halk onda tanrısal bir güç olduğuna inanmıştır.
  Yazımda Kraliçenin M.Ö 41 yılında Tarsus’a gelişi şöyle anlatılmaktadır.
  “Kleopatra’nın Antonius ile görüşmek için geldiği geminin yelkenleri erguvani, kürekleri gümüş, baş tarafı altın kaplamalıydı. Cleopatra bir deniz tanrıçası gibi gemiye bindiğinde flütler çalınıyor. Kleopatra “Aşk Tanrıçası” gibi giyiniyordu. Nimfler gibi giyinmiş çok genç ve güzel kadınlar geminin dümenini iple idare ediyor. Gemide yakılan kokular Kleopatra çevresindeki havayı şehvetli bir ortama sokuyor, Tarsus halkı bu manzarayı görmek için akın akın sahile doluşuyordu.”
  Tarsus’ta Kleopatra’nın karşılandığı kapının ismi bugün Cleopatra kapısı ya da halk söylenişi ile KANCIK Kapıdır. Bu kapı bu gün denizden çok çok içeridedir. Tarsus’un güneyinde Regma isimli sığ bir deniz vardı, buradan bir kanalla Tarsus’a gemi ile gidilebiliyordu.
  Bir süre birlikte Tarsus’ta kaldıktan sonra Antonius ile Kleopatra M.Ö. 41 yılında denizden Tarsus’tan Efes’e kadar görkemli bir seyahat ettiler, Gezi yapan yabancı bir hükümdar, Mısır kraliçesiydi. Nerelere uğradılar bilinmiyor, Örneğin Sedir Adası’na uğrandı mı? Mısır’dan kum getirildi mi? Göcek’teki Kleoptra deniz hamamı onun için mi yapıldı?
  Benim görüşüme göre Anadolu insanın hafızasında bu gezi çok geniş bir iz bırakmış, tanrıça gibi kabul edilmiş efsaneleşmiştir. Pek çok yerde onun yaşadığına inanılmıştır. Hakkında çok şey anlatılmıştır. Pek çok güzelliklere ona mal edilmiştir.
  Tarihi gerçekler ise şöyledir.
  Kendisinden küçük kız kardeşi Arsinoe IV (M.Ö 65-41) Kleopatra’ya daha önce isyan etmiş, Roma’nın Mısır’a gelişine karşı olmuş ama kaybeden taraf olmuştur. Sonuçta Roma’ya götürülmüş ve oradan Efes’te bir tapınağa kapatılmıştır. Ama orada da boş durmamış ablası Cleopatra aleyhine girişimlerde bulunmuştur..
  Efes’e geliş sebebi budur. Antonius kız kardeşi Arsinoe’yi onun gözü önünde idam ettirmiştir. Arsinoe ‘de Mısır Krallığının varisidir. Efes’e gömülmüştür.
  Cleopatra M.Ö. 37 yılında Antonius ile evlenmiş ona da çocuklar doğurmuştur. M.Ö 30 yılında ilk Roma İmparatoru olacak Augustus ile yapılan savaşı kaybetmiş kendisini bir yılana sokturarak intihar etmiştir….
  Tarihi bir antik kent olan Sedir (Cedrea) kalıntılar, antik tiyatro vardır. Hadi inandık, Kleopatra kumları İskenderiye’den getirdi, nerede kaldı? O öneme ait kraliçenin kalacağı saraylar nerede?
  Eşsiz güzellikteki Göcek adalarının birinde Kleopatra hamamı var. Hiçbir yazıt yok, alıca gözle inceledim. Kalıntıların daha sonraki dönemlerden kalma olduğu kanısındayım.
  Mitoloji ve efsaneler de değerlidir. Kültürdür, ama onları tarihi olaylarla eşdeğer görmemeliyiz.

  (Muğla Devrim 25.09.2018 yayınlandı)

 9. MEHMET BİLDİRİCİ 03-10-2018

  İSTANBUL BELEDİYESİ İSKİ (İSTANBUL SU & KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN EKİM 2018 GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRELECEK TOPLANTYA DAVET
  MEHMET BİLDİRİCİ
  Ben bu sütunlarda defalarca yazdığım gibi 1991 yılından bu yana tarihi su yapıları ile ilgili çalışma yapmaktayım. Bunlar arasında sayısız yayınlarım ve katıldığım çok önemli Uluslararası toplantılar bulunmaktadır.
  Bunlar arasında en unutamadığım olanı 2009 yılında İstanbul’da Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 5. Dünya Su Forumudur. Bu toplantı şimdiye kadar katılma fırsatını yakaladığım bir boyutlu değildi (TAM 6 BOYUTLU). Yani 6 salonda aynı anda yapılıyordu. Hepsini takip imkânsızdı. Sayısız ülkeden pek çok konunun uzmanı katılmıştı. Bu muhteşem toplantıyı düzenleyen Sayın VEYSEL EROĞLU idi. Ben bu toplantıya 6 Su Tarihi Bölümde “Hitit ve Urartu Dönemi su yapıları” isimli bir sunum yapmıştım. 2008 yılında İzmir DSİ 2. Bölge Müdürlüğünde başlayan çalışmalar Dünya Su Forumunda sonuçlanmıştı. Bu konuda pek çok kişi yanında İzmir Dokuz Eylül Emekli Profesör Ünal Öziş ile o sıralarda DSİ İstanbul Bölge Müdürü Cüneyt Gerek teşvik ve desteklerini asla unutamam.
  Sunumlar çok ilgi çekiciydi. Çok ses getirdiğini seziyorum. Yıl 2018, Dünya Su Forumun gerçekleştiği tarihten tam dokuz yıl sonra. Yaşlanmam dolayısıyla çalışmalarımı durdurmadım ama yavaşlattım, çok sevdiğim Akyaka’da yaşamaya çalışıyorum.
  Birden beni çok heyecanlandıran bir davet aldım. Dokuz yıl sonra İstanbul Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü beni konuşmacı olarak istiyordu. Nasıl mutlu olduğumu anlatacak kelime bulamıyorum.
  Bu özel davetiye aynen şöyle;

  Mehmet BİLDİRİCİ,
  Teknik Müşavir/Bilirkişi
  Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen İSTSU - İstanbul Su Kongresi ve Fuarı, 11 – 13 Ekim 2018
  Tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.
  Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan üzerinde yaşadığımız bu coğrafya, binlerce yıllık geçmişe sahiptir. Bu tarihsel zenginlik içerisinde, günümüze kadar varlığını koruyan tarihi su yapıları ile ülkemiz dünyanın en önemli açık hava müzelerinden biridir. Geçmişte suyun biriktirilmesi, iletilmesi ve temini gibi amaçlar için inşa edilmiş su yapıları, bu işlevlerinin dışında günümüzde mimari özellikleriyle de evrensel miras niteliği taşımaktadır.
  İSTSU – İstanbul Su Kongresi ve Fuarı, bünyesinde akademik oturumları barındırmaktadır. Geçmişten günümüze suyun serüveninin ele alınacağı akademik oturumların 2018 teması “Tarihi Su Yapıları" olarak belirlenmiştir. Bu tema altında 5 konu işlenecektir:
  • Bizans, Roma Dönemi ve Öncesi Dönemler
  • Selçuklu – Osmanlı Dönemi: Su Yapılarının Coğrafi Dağılımı
  • Selçuklu – Osmanlı Dönemi: Su Yapılarında Teknik Birikim
  • Selçuklu – Osmanlı Dönemi: Kutsal Topraklarda Su Yapıları
  • Geç Dönem Osmanlı
  Kültürel, mimari ve tarihsel açıdan zenginliğimiz olan Tarihi Su Yapıları, alanında uzman akademisyenlerce tartışılıp, sürdürülebilir bilgi paylaşımı sağlanacaktır.


  Buna istinaden 11 Ekim 2018 Perşembe günü 13:30 - 15:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan Bizans,
  Roma Dönemi ve Öncesi Dönemler oturumunda “Hitit ve Urartu Dönemi Su Yapıları” konusunu sizlerin bilgi ve deneyimleri ışığında incelemek ve konu hakkındaki sunumunuzu dinlemekten büyük bir onur ve mutluluk duyacağız.
  Selam ve saygılarımla,
  Fatih TURAN
  İSKİ Genel Müdürü
  Gerçekten konu çok özel ve çalışma süresi baz alındığında bu konuda Dünyada ve Türkiye’de çok sayılı kişiler olduğu görüşündeyim. Bunlardan birinin de ben Mehmet Bildirici olduğu kanısındayım. Tam Dokuz yıl sonra hatırlanmam bunu doğruluyor. Toplantıya katılacağım.
  Muğla’da uzun soluklu bir ses olan ve 22 yıllık köşe yazarı olmaktan gurur duyduğum DEVRİM Gazetesindeki okurlara duyurmak istedim. Saygılarımla

  (Muğla Devrim 20.09.2018 yayınlandı)

  İtu62insaat
  Shenorik Altun—Stavro Anestidis—Tülay Aydın—Evangelia Balta—Hatçe Baltacıoğlu—
  Galip Büyükyıldırım—Köksal Çelik—Asuman Dülek—Cemil Evirgen—Cüneyt Gerek—
  Catherine Kuzucuoğlu—Mehmet Kürkçü—Zakarya Mildanoğlu—Samson Özararat—Saim Sakaoğlu—Muzaffer Tanrıkul—İsmail Uğurlu—Gilbert Wiplinger—Ali Yetiş—Aydın Turunç—Sadettin Özbek—Şadan Gökovalı—Murat Karadağ—Aliye Köksal—Özden Uz—Ali Akkaya—Ömer Alptekin—Sümer Uğur—Üzeyir Kırca—Asil Yılmaz—Cengiz Özkara—Sibel Bildirici- Demir Bildirici—Şadi Onur—Teoman Ünüsan—Özcan Yalıner

  Sevgili Kardeşim Mehmet,
  07.48'de sayfama düşen iletini aldım. Kahvaltı sonrası açtığım bilgisayarımdaki günün en sevindiren ve mutlu eden iletisi seninki idi. Kutluyorum.
  Evet, insanlar bazen unutulduklarını sanırlar ama asla unutulmazlar. Onlar birilerinin not defterinde uygun zamanı bekler. Böylesine önemli bir toplantıya seni de özel olarak, yani adınla davet etmeleri son derece güzel ve anlamlı bir davranış. Seni şimdiden bir daha kutluyorum.
  Bu yola emek verdin, hatta baş koydun. Emeklerin asla boşa gitmeyecek. Kendilerine üniversitelerde birer kürsü bulabilen aynı yolun araştırıcıları arasında senin adın da asla unutulmayacak sevgili kardeşim, asla...
  Selam, sevgi ve başarı dileklerimle

  Mehmet abi,
  Güzel ve değerli çalışmalarınızdan dolayı sizi saygıyla kutluyorum.
  İzniniz olursa sizin yazınızı ve İBB İSKİ Genel Müdürlüğünün düzenlediği 11-13 Ekim de yapılacak İSTSU İstanbul Su Kongresi ve Fuarı nı “Facebook Konya Lisesi Mezunları Grubu sayfasında” paylaşmak istiyorum. Ben 12-14 Ekim tarihlerinde önceden kararlaştırılmış bir toplantı için İzmir de olacağımdan fuar a iştirak edemeyeceğim. Sizi dinlemeye gelecek arkadaşlarımız mutlaka olacaktır. Yine izniniz olursa E Posta adresinizi ve telefonunuzu da paylaşmak istiyorum.
  Sağlıklı uzun ömür dilerim.
  Selam ve saygılarımla,
  Ali Yetil 63-64 6 Fen B Mezunu

  İstanbul Belediyesinin su kullanımı ile ilgili sizi konferansa davet etmesi çok güzel bir şey .Bu teklif bilime saygının unutulmadığının önemli kanıtıdır. Sayın Bildirici, bilim adamı yaş alır ama fikirleri tazedir. Sizi kutlarım sevgili arkadaşım . Kolay gelsin. Başarılarınızın devamını dilerim Mehmet Asil Yılmaz 

 10. MEHMET BİLDİRİCİ 03-10-2018

  18.08.2018
  SEVGİLİ SINIF ARKADAŞLARIM
  MEHMET BİLDİRİCİ
  KURBAN BAYRAMINDA KIZIM SİBEL AKYAKA’DA YANIMDAYDI.
  Bazı sağlık sorunları dolayısıyla arkadaşlarımla haberleşemedim. Önce bazı ön bilgiler vereceğim.
  Bildiğiniz gibi ben 2011 yılında kızım ÖZLEM BİLDİRİCİ’NİN kaybının ardından yalnız yaşamak durumunda kaldım, başlarda bu bana mutluluk bile verdi, yurt içi yurt dışı geziler yaptım, gönlüme göre araştırma yaptım, ama 2003 yılından bu yana Diyabet beni etkileye başladı, son bayramda da buna bağlı denge bozuklukları görüldü. Uzman doktorlar ve kızım uzun incelemeler sonucu, İstanbul’a dönmemi ve kendime yabancı bir bakıcı bulmamı sağlık verdiler böylece hayatımda yeni bir dönemece girmek üzereyim. Bu dönemeci savrulmadan atlatmayı umuyorum.
  Bundan sonra arkadaş toplantılarına katılabilir miyim bilemiyorum. ???????
  Ama elimden kalem düşünceye kadar İTÜ’yü savunmaya bu ocakta tanıdığım çok değerli arkadaşlarımı anlatmaya devam edeceğim. ???????
  Bazı başka konulara gireceğim.
  Bayram da Demet Erdem, Ergin Tansuğ, Hayati Erhan beni aradı, aramızda tartıştık. Mustafa İnan bizlere hangi sınıfta hangi derslere geldi, bunun doğrusunu Mehmet bilir, ona soralım demişler.
  Bu beni bayağı heyecanlandırdı. Bu arkadaşlarıma bana moral verdikleri için buradan teşekkür ederim.
  CEVABIM: Sanıyorum Mustafa İnan bize Tatbiki Mekanik Kolunda geldi, gene İstanbul’a dönünce öğrenci defterime bakıp, hangi dönem hangi hocalar derslerimize gelmiş, onları yazacağım. Yalnız gururla şunu belirteceğim. Benim Diploma Travayı’mı Mustafa İnan yönetti. Konusu Dairesel Çubukların Burkulması idi. Ben onu da sakladım. Web sitemde görülebilir.
  İTÜ Hocalarım ile ilgili çalışmamı 2005 yılında yaptım. Arkadaşım Aytekin Güzel sayesinde 50-60 fotokopi yapıp arkadaşlara dağıttık. Bunun son düzenlemesi için
  www.mehmetbildirici.com Türkçe II ulaşmak mümkün. Sayfa 4 37.

  BİR BAŞKA ÖNEMLİ KONUYA GİRECEĞİM
  Ben 1996 yılında Konya DSİ Bölge Müdürlüğünden emekli olup İstanbul’a yerleştim. Maddi durumumda daha önce pek müsait değildi. Konya’da sınıf arkadaşlarımdan uzaktaydım. Birkaç defasında arkadaşım Mustafa Gür’ün arabası ile sınıf arkadaşlarımın toplantılarına katılabildim.. (1992 Abant, 1986 Uludağ)
  En büyük güvencem İTÜ 62 sınıf arkadaşlarımım oluşu idi. Yani sizler bana en büyük güvence idiniz
  Kısmet oldu 1996 yılında kızım Özlem sayesinde İstanbul’a yerleşmek nasip oldu, ilk sınıf arkadaşlarımı aradım. Ama ortada yoklardı. Aradım aradım onlara ulaşmaya çalıştım ve ulaştım. 2000’li yıllardan İstanbul toplantıları başladı. Hep gittim. Onları fotoğraflarla belgeledim.
  Hocalarımı araştırmaya koyuldum. Onların kim olduklarını, nasıl bir eğitim alıp almadıklarını incelemeye çalıştım. Sonuçta bizden sonra olan ve çok değerli İTÜ hocaları ile tanışmamı kolaylaştırdı. Onlardan büyük destek geldi.
  Sonuçta lafı uzatmayayım çok ses getirdi ve 2012 de 50 yıl törenlerine taşıdı. Pek çok arkadaşımın bunu garipsediğini sanıyorum.
  Konuşmam Web sitemde var. Çok dengeli ve kısa konuştuğumu sanıyorum.
  Bu sevgi ve İTÜ ile ilgili çalışmalarım pek çok arkadaşımın ilgisini çektiğini ve arşiv oluşturduğumun farkındayım. Onların hepsi benim canlarım, hiç biriniz sıradan bir adam değilsiniz, sizleri daha yakından tanımak istememe rağmen bunu başarabildiğimi sanmıyorum.
  Burada sizlerin de hataları var, ben bir bilgi bankası oluşturmaya hiçbir maddi beklentim olmadan talibim. Bana kendilerinizi tanıtmanızı hep istedim.

  SON KONU
  Son olarak sevgili arkadaşım Hayati Erhan bana Mehmet bize verdiğimiz kayıpları yıllara göre bir liste yap dedi. Ben uzun yıllar topladığım bilgilere dayalı 44 kişilik bir liste çıkardım. Bu liste yayınlanınca arkadaşlar sınıf arkadaşımız Baysal Çapanoğlu bu listede yok dediler, araştırdım, belki kaydını dondurmuş bu arkadaşımızdı. Liste 45 oldu, Bunu tekrar yayınlıyorum

  İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ 1962 MEZUNLARI KAYIPLARI
  6650 FIRAT ÖZEN (Adapazarı 1939- Bursa 1968) İLK KAYBIMIZ
  6574 MESUT ABDULLAH (İskeçe (Yunanistan) 1937 –Almanya ?)
  6063 UĞUR BAKİ (İskenderun 1937- ?)
  7279 KİBAR BEKİROĞLU (?-?)
  7171 MUAMMER ÖZÜCAN (Konya 1939- Konya 1985)
  7124 YÜCEL DEĞİM (1939-1987)
  6645 TURHAN ŞENOĞULLARI (?-1987)
  6567 ŞAHİN DEVECİOĞLU (? – 1988)
  7138 ŞÜKRÜ GEDİK (?-?)
  7255 NEVZAT HANER (?-?)
  7283 ATTİLA KABAKÇIOĞLU (?-?)
  6091 ABDURRAHMAN TİR (Libya 1929- 1996)
  6653 MEHMET TANER MUT (İstanbul 1938-İstanbul 1996)
  7234 HALİL OKTAY (Varna Bul 1935- İstanbul 1996)
  6673 ALİ ÇİZMECİ (1939-1997)
  6644 KARAHAN ASIM KARAHASAN (İstanbul 1938- Kazakistan 1997)
  6561 SEZGİN SÜZMEN (Edirne 1938-1998)

  6550 MAHİR KEÇECİ (Çorum İskilip 1942-Ankara 2002)
  6712 YAVUZ TÜREL (Kayseri 1938 -2002)
  7149 FİKRET ALTUĞ (İstanbul 1939- Ankara 2003)
  6615 ALİ VEFA KILIÇ (Dinar Afyon 1921- Ankara 2003)
  6695 RIDVAN A. ALİOĞLU ( Gümülcine 1938 – Amasya 2004)
  6656 GÜRDAL BULAK (1939- İstanbul 2004)
  6686 SÜMER SEZER (Konya Akşehir 1940- İstanbul 2004)
  6587 ÖZER UZUNHASAN (Trabzon 1939- İstanbul 2004)
  6029 OKTAY SUNGUR (? –İstanbul 2005)
  7211 ERGÜN ŞERİFSOY (Erzurum 1940- İstanbul 2006)
  ÖZER ÖLÇMEN (Konya 1936- Ankara 2007)
  6569 DOĞAN BERKER (İstanbul 1940 –İstanbul 2008)
  6612 ORHAN KANTARCI (Malatya 1938- İstanbul 2009)
  6616 ALTAN AKER (Çaycuma 1939-2010)
  6637 VEYİS CEYLAN (1939-2010)
  7280 KEMAL KAYSERİLİOĞLU (1929-2010)
  6031 GÖKALP TANG (Muğla Fethiye- İzmir 2011)
  6655 BULUT BUHARALI (1937 -2012)
  6672 ÖMER GÜL (1934-2012)
  7253 İBRAHİM GÜNER ( 1921-2013)
  6580 TURHAN YENİCESU (1940-2013)
  6590 MESUT ETİ (1939-2014)
  6613 FERRUH TARMAN (1936-2014)
  6622 NEJAT ARPACI (1937-2016)
  6569 RANA VEDAT EKİCİ (1939-2016)
  6659 TUĞSAVUL ÖZDAMAR (1937-2017)
  7174 ŞEN SÜLÜN (1940-2017)
  6657 BAYSAL ÇAPANOĞLU (1938 -?) Toplam 45
  Güncelleme Tarihi: 28.09.2017

  6583 MEHMET GEDİKOĞLU (1940-2017)
  2018 yılında
  6670 ŞAHİN SEVİN (1936-2018)
  6621 MEHMET BİLGİN (1939-2018)
  7186 TUNCAY ORHAN (1939-2018)
  7199 MEHMET ÖNAŞÇI (1938-2018)
  6696 HİLMİ MEHMETOĞLU (1936-2018)
  6660 CİHAN ÖZCAN (1940-2018)
  6657 ÖNDER DAĞISTAN (1939-2018)

  Bu listelere Ankara Grubundan itiraz geldi. Özer Ölçmen ve Kibar Bekiroğlu bizden değil diye
  Özer Ölçmen Konya Milletvekili Himmet Ölçmen’in oğludur. Yıl 1961 babası Yassıada’da yargılanmaktadır. Babasını ziyarete gelir. Milli Birlik Komitesi ona yurt dışı çıkış yasağı koyar. Ama ona bir kıyak geçer İTÜ Senatosu kararı ile İTÜ İnşaat Fakültesi 4 sınıfına yatay geçişini yapar, gelir Konya Talebe Yurduna yerleşir birkaç ay veya bir sömestre derslere sınavlara girdik, Daha sonra bu yasak kalktı, Özer Ölçmen Almanya’ya dönüp oradan mezun olmayı seçti. İTÜ de sınıf arkadaşımız ama İTÜ İnşaat Fakültesi mezunu değil. Bunu en yakından bilen bir kişi Mustafa Gür
  Buna başka örnekler de vardır. Sınıf arkadaşımız Attila Kabakçıoğlu, Almanya’daki okulunun durumunu bilmiyorum. İ:TÜ Senato kararı ile sanıyorum 3. Sınıfa nakli yapıldı, Burada kaldı, bizimle birlikte İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu.
  Bir başka bildiğim olay benim akrabam ve Ahmet Oturanç (1935-1975) Almanya’daki okulundan belge aldı, İTÜ İnşaat Fakültesi 3. Sınıfa yatay geçiş yaptırıldı ve buradan mezun oldu. Genç yaşta aramızdan ayrılan akrabam Ahmet Oturanç’u rahmetle anıyorum. Almanya’dan başka örnekler de olabilir. Ama Fransa ve İngiltere’den yok.
  İkincisi Kibar Bekiroğlu konusuna girmeyeceğim.
  Bunları niye tekrarladım. Çalışmalarım uzun zamana dayalı ve çok titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu vurguluyorum.
  Son zamanlarda çeşitli kayıplar listeleri yayınlandı. Onları da titiz şekilde inceledim. Acaba duymadığım veya ölüm tarihini tespit edemediğim bir arkadaşımız var diye ama üstelik sukutu hayale uğradım.
  Listelerde ölü gösterilen AYDIN GÜZELYAĞCI ile konuştum. Yalnızlığı seçen değişik bir arkadaşımız, benim İstanbul’da bilirkişi arkadaşım. Onun selamlarını sunuyorum.
  İkincisi arkadaşım Ege Ergin arkadaşımız ölü gösterilen Mesut Göksun’un yaşadığını yazmasıydı.
  Beni seven ve destekleyen pek çok arkadaşım yanında arşivimi ve çalışmalarımı yok saymaya çalışan kişiler olduğunu var sayıyorum.
  Benim çalışmalarımdan ileride pek çok gencimizin yararlanacağı ve ileri araştırmacılar için arşiv olacağı inancını taşıyorum.
  Sonsuz saygılarımla
  Mehmet BİLDİRİCİ
  Tel 0 542 241 0302

  GELEN MESAJLAR
  Muammer Özkavaf Mail attı, destek verdi, çalışmalarını takip ediyorum. Bende telefonla teşekkür ettim. Ankara: 0 532 236 8528
  İlhan Yükseloğlu Mail attı, her zamanki desteğini yineledi
  Edirne 0 534 976 2222
  Ömür Önder İzmir’den telefonla aradı, geçmiş olsun dedi.
  0 532 234 7930
  Özmen Büyüktaşkın İstanbul’dan aradı, geçmiş olsun dedi.

  Sayhan Bayoğlu Ankara aradı, uzun uzun konuştuk.

  Sevgili Mehmet ,
  Uzun müddet haber alamayıp, böyle rahatsızlandığını işitince çok üzüldüm. Allah açilen şifa verir İnşallah. Sen bizim sınıfın "kara kutusu'sun".
  Aldığın bir konuyu nasıl bir titizlikle önemseyerek tamamlayıp bitirdiğini biliyoruz. Tekrar şifa dileklerimi bildirir, yanaklarından öperim.
  Nurdoğan Ural –İstanbul

  Mete Mutluoğlu Telefonla aradı, uzun konuştuk. Dolar İmparatorluğu yazısını gönderdi. İstanbul & USA
  Arif Mirap
  Sevgili Mehmet, Allah’dan hayırlı şifalar, daha nice sağlıklı hayat sürmeni, takdire şayan çalışmalarının devamını diler, yanaklarından öperim.
  Arif Mirap

  Mehmet İndap Mail ile destek
  Tüm arkadaşlarıma teşekkürler 

Toplam 426 yorum bulundu. 61-70 arası listeniyor.